, -

01.09.2018

 -                

             - – 8 .
             - 8 – 56 .

               

 -             

              - – 8 .

              - 8 – 56 .

 

-                  

              - – 8 .

              - 8 – 56 .

 

-

             - – 8 .

             - 8 – 56 .

 

          
-

            - – 10 .

            - 8 – 80 .

 

-

          - – 8 .

          - 8 – 56 .


- / /

          - – 8 .

          - 8 – 56 .

 

 -

          - -12

 

 

!

 

 

:

:
10 = 420
5 = 210
3 = 150
1 = 60

:
10 = 290
5 = 150
1 = 40

EnglishFrenchDeutchItalianEspaniol