:
:
:
: 0891234567
:
L.A Style on 1 17 19:30 .17 October 2017 .
, .. 20.00 .18 September 2017 .
19.00 .30 October 2017 .
4 7. 10.00 .30 September 2017 .
8 12 . 11.00 .30 September 2017 .
19:00 .15 September 2017 .
: / - 09:00 .11 July 2017 .
, 18.00 .*
ZUMBA Fitness 20.00 . *
18:30 .05 September 2017 .
- , 12.15 .*
/ 19.30 .; 18.00 .*
20.30 .; 12.00 .*
, 18.00 .*
13.30 .*
12.00 .*
10:00 .*
, 12.15 .*
11:00 .*
20:00 . 19:30 .*
EnglishFrenchDeutchItalianEspaniol