:
:
:
: 0891234567
:
- 17:30 .28 November 2017 .
19.00 .05 November 2017 .
- 20.00 .05 November 2017 .
20.00 .; 13.00 .24 November 2017 .
18.00 .03 December 2017 .
19.00 .13 November 2017 .
4 7. 10.00 .30 September 2017 .
8 12 . 11.00 .30 September 2017 .
19:00 .15 September 2017 .
: / - 09:00 .11 July 2017 .
, 18.00 .*
ZUMBA Fitness 20.00 . *
- , 12.15 .*
/ 19.30 .; 18.00 .*
20.30 .; 12.00 .*
, 18.00 .*
13.30 .*
12.00 .*
10:00 .*
, 12.15 .*
11:00 .*
20:00 . 19:30 .*
EnglishFrenchDeutchItalianEspaniol