-               

             - – 7 .
             - 8 – 48 .

               
* 8 , 7.
8- , 7 . 2 .

 

-            

              - – 8 .

              - 8 – 55 .

 

-                 

              - – 7 .

              - 8 – 48 .

 

-

             - – 7 .

             - 8 – 48 .

 

-   4 12 .   

            - – 6 .

          
-

            - – 7 .

            - 8 – 48 .

            

-  

           -   – 7 .

           - 8 – 48 .

 

-

          - – 7 .

          - 8 – 48 .


- / /

          - – 7 .

          - 8 – 48 .

 

 

 


!

 

EnglishFrenchDeutchItalianEspaniol